Hvad er MANU?

MANU er et helhedsorienteret koncept – som følger forældrene på den vigtige og spændende rejse fra de første to streger på graviditetstesten til en hverdag med det 3- til 4 årige barn. Både far og mor er i centrum og sammen får de mulighed for at kigge tilbage på deres liv, tænke over hvor de er lige nu og undersøge deres drømme og forventninger til deres barns fremtid.

MANU er et ambitiøst landsdækkende alment tilbud til alle førstegangs- eller flergangsfødende samt til forældre, adoptivforældre og plejeforældre med børn op til 4 år.

Undervisningen består primært som gruppeundervisning, men der er også mulighed for at tilbyde det som ene-undervisning af par og enlige i de mindre byer og bygder.

Der er udarbejdet MANU materiale til Forældreforberedelse, Barnet 1 til 2 år, Barnet 3 til 4 år, MANU Hash, MANU Alkohol samt materialer i hvordan man kan arrangere et MANU Forældremøde eller et MANU Borgermøde.

 Konceptet består af følgende dele:

 • Forældrebøger på både grønlandsk og dansk
 • Undervisningsvejledning til MANU-undervisere
 • Undervisningsvejledning til Forældremøde
 • Undervisningsvejledning til Borgermøde
 • PowerPoints til hver undervisningsgang
 • Diverse pædagogiske redskaber
 • Animationsfilm til brug i undervisningen
 • Animations spots
 • Plakater
 • Postkort
 • Børnebøger

MANU forældreforberedelse

Ud over at der i MANU lægges vægt på glæderne ved forældreskabet rummer møderne også støtte, til de udforinger man kan møde, når man skal til at være forælder. Fx hvis kvinden skal rejse alene til fødestedet for at føde tre uger før termin.

Når forældrene deltager i forældreforberedelsen, så får de sammen mulighed for at forberede sig på denne rejse. Både på de praktiske og følelsesmæssige udfordringer denne adskillelse kan medføre.

MANU-underviserne er både fra den kommunale og regionale sektor fx jordemoder, sundhedsplejerske, pædagog eller psykolog. Alle undervisere gennemfører forud for undervisningen et kursus, hvor de over tre dage klædt på til at undervise forældre i MANU. Blandt andet afprøver de forskellige pædagogiske virkemidler i undervisningen, undersøger dilemmaer og træner i forskellige dele af konceptet.

MANU forældreforberedelse er udviklet for det grønlandske Selvstyre og Sundhedsvæsen, i tæt samarbejde med grønlandske fagpersoner.

Hvordan kommer du med i MANU?
Du kan melde dig til MANU ved din første graviditetssamtale med din jordemoder eller fødselsassistent.

Vidste du, at de praktiske forberedelser gør ikke kun dit hjem klart, til barnet kommer. Det gør også dig mentalt klar til at modtage barnet. Jo mere du tænker på barnet og jeres hverdag sammen, des mere klar bliver du til forældreskabet.