MANU Alkohol

1. Før undervisningen

2. Til undervisningen

Animationsfilm

Alkohol er et udbredt rusmiddel. Men én gruppe er særligt følsom over for alkoholens skadelige virkninger, nemlig børn. Det gælder både ufødte børn i livmoderen og børn der vokser op med et skadeligt forbrug af alkohol i den nærmeste familie.

Børn har brug for trygge rammer hos forældre, som kan give den nødvendige omsorg og kærlighed. Desværre har mange børn i dag ikke den trygge opvækst, de burde have. Flere undersøgelser og rapporter viser, at skadeligt forbrug af alkohol er årsag til en meget stor del af de problemer, som børn, unge og familier har. Politiets rapporter beskriver, at alkohol ofte er involveret i sager om vold, ulykker og selvmord.

Det kræver dialog, indføling og omsorg at samarbejde med forældre, som har et skadeligt alkoholforbrug. De forældre har ofte mange forskellige ting at slås med i deres liv. Det betyder meget for forældrene, at vi støtter i forhold til de udfordringer, som de møder. Forældrene skal have mulighed for at få den bedste begyndelse med et nyt barn i familien.

Med MANU alkohol vil vi gerne give dig mulighed for at du, dit barn og forældreskab får den bedst mulige begyndelse.

Har du drukket alkohol under graviditeten?
Hvis du er gravid og har drukket alkohol, så er det vigtigt, at du holder fuldstændigt op.
Forskning har dokumenteret, at jo mere alkohol, moren drikker under graviditeten, jo farligere er det for barnet.